Page 3 - XD_Catalogue_2015-Hauerland
P. 3

OBSAH

                                NÁSTENNÉ KALENDÁRE          8

                                           UMENIE      20
                                           PRÍRODA      38

                                            HOBBY     46
                                           EROTIKA      58
                                         SLOVENSKO       64
       SYMBOLY POUŽITÉ                           ŠTANDARD       70
       V KATALÓGU


       14    ROZSAH LISTOV                STOLOVÉ KALENDÁRE          80

       UNI   KALENDÁRIUM                        PLÁNOVACIE       98

           VARIOŠPIRÁLA                            DIÁRE     116
       OB06 OBAL                                NOTESY      154

        10   BALENIE                       NOVOROČENKY         158
                                             KNIHY     168


      Katalóg je platný do 28.02.2018.
      Ceny sú uvádzané za 1 ks bez DPH a platia pri odbere celého balenia.
      Číslovanie týždňov v kalendároch zodpovedá norme ISO 8601:2004 prevzatej zo sústavy noriem EÚ.
      Farby a presná špecifikácia tovaru sa môžu líšiť. Tlačové chyby vyhradené.
      Redakčná uzávierka 04/2017. Vydavateľstvo nezodpovedá za zmeny vzniknuté po termíne uzávierky.
       Všetky informácie sú uvedené s výhradou, bez zodpovednosti za nepresnosti, alebo použitie treťou
      osobou.
                                                   1
   1   2   3   4   5   6   7   8